Bắc giang cải thiện đường giao thông ở nông thôn.

Tỉnh phía bắc của Bắc Giang đã bê tông hóa hơn 4.000km đường ở các vùng nông thôn trong hai năm qua.

Kinh phí cho công việc đến từ ngân sách tỉnh và người dân địa phương.

Ngô Quang Ngiều, sống ở làng Giành, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngự, cho biết trước đó, đường trong khu vực rất hẹp, chỉ rộng hơn 2m và trơn trượt.

Vào mùa thu hoạch, nông dân phải vật lộn để vận chuyển sản phẩm của họ.

Sau đó, Ủy ban Nhân dân Quý Sơn tuyên bố sẽ cung cấp xi măng và người dân địa phương đã đồng ý giúp bê tông hóa các con đường. Bây giờ đường trong làng có chiều rộng khoảng 4m và dễ đi lại.

Nguyễn Văn Hải, người đứng đầu Phòng Kinh tế và Cơ sở hạ tầng của Thành Ngàn, cho biết trong hai năm qua, người dân ở huyện Lục Ngạn đã đóng góp khoảng 300 tỷ đồng (13.000 USD) và tặng hơn 78.120 m2 đất để mở rộng đường.

Chiến dịch không chỉ được nhìn thấy ở huyện Lạc Ngạn, mà còn các huyện khác như Lạng Giang, Yên Thế, Hiệp Hòa và Việt Yên.

Nguyễn Văn Tiêu, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang, cho biết nếu một con đường có chiều rộng khoảng 3,5-4m thì ủy ban sẽ cung cấp 100 triệu đồng (4.300 USD) mỗi km. Nếu một con đường có chiều rộng khoảng 4,5m trở lên, ủy ban sẽ cung cấp 200 triệu đồng (8.600 USD) mỗi km.

Những con đường được sửa chữa đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế trong khu vực, ông nói.

Hoàng Văn Thanh, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Bắc Giang, cho biết các con đường cũng giúp giảm thiểu tai nạn giao thông.

Thống kê của ủy ban an toàn giao thông tỉnh cho thấy, trong chín tháng đầu năm nay, các vụ tai nạn giao thông trong tỉnh đã giảm về số lượng sự cố, tử vong và thương tích.

Tổng kinh phí cho việc bê tông hóa các con đường ở khu vực nông thôn ở tỉnh Bắc Giang trong hai năm qua là hơn 2,4 nghìn tỷ đồng (104,7 triệu đô la). Gần một nửa số tiền đã được đóng góp bởi người dân địa phương bao gồm đất đai và ngày làm việc để sửa chữa đường. Phần còn lại là từ ngân sách tỉnh, huyện và xã.

You may also like...