Cà Mau sửa đổi danh sách các sản phẩm nông nghiệp quan trọng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau đã sửa đổi danh sách các sản phẩm nông nghiệp quan trọng, xóa hai khỏi danh sách ban đầu và giữ tôm, cua bùn, gạo chất lượng cao và gỗ.

Một kế hoạch tái cấu trúc nông nghiệp gần năm năm trước đã liệt kê bốn thứ cùng với chuối và da rắn khô.

Nhưng sau khi vấn đề phát sinh, bộ đã quyết định loại bỏ hai mục từ danh sách.

Bây giờ, tỉnh cực nam của đất nước sẽ tập trung đầu tư vào bốn sản phẩm để tăng thêm giá trị và khai thác triệt để tiềm năng của chúng.

Lê Văn Mạnh, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, cho biết đầu tư vào bốn sản phẩm nên được mở rộng nhưng với điều kiện ở mỗi địa phương hãy ghi nhớ.

Đầu tư nên tập trung vào việc xây dựng thương hiệu và chuyển giao kỹ thuật canh tác tiên tiến cho nông dân, ông nói.

Trong năm năm thực hiện kế hoạch tái cấu trúc, ngành nông nghiệp đã đạt được sự tăng trưởng cao và một cấu trúc tối ưu, theo bộ.

Khu vực này đã tăng trưởng với tốc độ trung bình hàng năm là 4,3% trong giai đoạn này.

Thu nhập trung bình hàng năm trên một ha hiện nay là 90 triệu đồng (3.877 đô la Mỹ), đó là mục tiêu, bộ phận cho biết.

Tỉnh, nhà sản xuất tôm lớn nhất của đất nước, đã mở rộng một số mô hình nuôi tôm hiệu quả như nuôi thâm canh và siêu thâm canh.

Nó đã thành lập các vùng nuôi tôm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng địa phương và quốc tế như thực hành nông nghiệp tốt của Việt Nam (VietGAP), Hội đồng quản lý nuôi trồng thủy sản (ASC) và Tôm Selva.

Tỉnh có hơn 300.000ha ao nuôi trồng thủy sản, trong đó có 280.000ha trang trại nuôi tôm.

Nó nhắm mục tiêu xuất khẩu khoảng 1,2 tỷ đô la tôm trong năm nay.

Tại nhiều trang trại nuôi tôm, nông dân cũng nhân giống các loài thủy sản khác như cua bùn.

Chẳng hạn, quận Năm, có 25.600ha ao, nơi tôm được nuôi với cua bùn.

Cua bùn của tỉnh nổi tiếng về chất lượng, phổ biến trên khắp đất nước và xuất khẩu sang một số nước.

Cà Mau có kế hoạch phát triển canh tác lúa hữu cơ và ruộng lúa quy mô lớn, đồng thời khuyến khích các công ty và nông dân liên kết để đảm bảo sau này có các cửa hàng đảm bảo cho sản phẩm của họ.

Nó cũng sẽ phát triển rừng tràm và rừng keo.

Hiện đã có khoảng 8,5000ha rừng keo, chủ yếu ở các huyện U Minh và Trần Văn, theo bộ phận này.

Nông dân trồng keo kiếm được hơn 100 triệu đồng (4.307 USD) từ một ha bốn hoặc năm năm sau khi trồng bằng cách bán gỗ.

Nguyễn Trần Giá, người đứng đầu Chi cục trồng trọt và bảo vệ cây trồng của tỉnh, cho biết tỉnh sẽ cơ cấu lại sản xuất lúa gạo và phát triển mối liên kết giữa các hợp tác xã và các công ty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *