Các khu chuyên biệt trong khu bảo tồn biển phú quốc.

Đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Kiên Giang vừa điều chỉnh quy hoạch khu bảo tồn biển Vườn Quốc gia Phú Quốc trên đảo Phú Quốc.

Trong số hơn 40.909ha của Khu bảo tồn biển Phú Quốc, khu bảo vệ nghiêm ngặt có diện tích hơn 7.087ha, trong đó có 6.658ha dành cho bảo tồn cỏ biển ở phía đông bắc đảo và gần 429ha dành cho bảo tồn san hô ở phía nam.

Khu phục hồi sinh thái có diện tích hơn 11.537ha, trong đó có khoảng 11.363ha phục hồi hệ sinh thái cỏ biển ở phía đông bắc và 174,68ha phục hồi hệ sinh thái san hô ở phía nam.

Ngoài ra còn có 1.212ha cỏ biển và 8.605ha san hô khác trong khu hành chính – dịch vụ 9.817ha.

Một vùng đệm rộng khoảng 12.467ha cũng đã được thiết lập để giảm thiểu tác động của các hoạt động kinh tế – xã hội đến bảo tồn cỏ biển và san hô.

Để thúc đẩy bảo tồn và khai thác tiềm năng mà khu bảo tồn đang có, chính quyền Kiêng Giang đang hoàn thiện các mô hình hợp tác giữa Vườn Quốc gia Phú Quốc và các bên liên quan, trong đó xem xét sử dụng các công nghệ mới để phục hồi hệ sinh thái, tài nguyên và tạo sinh kế mới cho người dân địa phương .

Các cơ quan chức năng cũng đang đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng, phát triển các cơ sở sản xuất giống thủy sản, quản lý chặt chẽ các hoạt động đánh bắt và tăng cường giám sát môi trường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *