Xã Hội

TP HCM thu phí hạ tầng tại cảng biển

Cục Hải quan TP HCM đã đề xuất chính quyền thành phố thu phí cơ sở hạ tầng tại cảng biển để tăng doanh thu cho thành phố. Trong cuộc họp với Ủy ban Thành phố Hồ Chí Minh tuần trước, Trưởng phòng Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, Đinh Ngọc Thắng, đã yêu
Read More