Chương trình giúp sinh viên phát triển kinh doanh xã hội.

Năm mươi ba sinh viên Việt Nam và nước ngoài đã tham gia chương trình Doanh nhân xã hội vì Phát triển Kinh tế (SEED) kéo dài 10 ngày , kết thúc vào ngày 10 tháng 8 tại Đại học Ngân hàng Thành phố HCM.

Chương trình nhấn mạnh kinh nghiệm học tập tương tác liên quan đến tinh thần kinh doanh xã hội và trách nhiệm.

Những người tham gia được cung cấp thông tin về các phương pháp và kỹ năng kinh doanh phù hợp nhất với khu vực nông thôn.

Họ cũng học cách thích nghi nhanh chóng với bối cảnh văn hóa xã hội mới bằng cách làm việc với người dân địa phương để tạo ra các giải pháp dựa trên tài nguyên sáng tạo bằng cách sử dụng tài năng sẵn có như bối cảnh của một địa điểm.

Các sinh viên tham gia đến từ Thụy Sĩ, Philippines, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam.

Họ cũng đến thăm tỉnh Tiền Giang để tìm hiểu về phát triển nông nghiệp và du lịch. Sau chuyến đi, họ đã làm việc cùng nhau và với các chuyên gia để thảo luận về ý tưởng và đề xuất để giúp phát triển hai lĩnh vực này.

Raphael Kessler thuộc Đại học Khoa học và Nghệ thuật Ứng dụng Tây Bắc Thụy Sĩ, một trong những sinh viên của chương trình, nói rằng trong chuyến đi, ông phát hiện ra rằng nông dân đã trồng dứa theo cách tương tự trong hơn 30 năm.

Kessler nói rằng nông dân nên thay đổi suy nghĩ của họ và sẵn sàng sử dụng các quy trình canh tác mới.

Nguyễn Đức Tùng thuộc Đại học Ngân hàng TP HCM cho biết tiềm năng phát triển nông nghiệp ở Tiền Giang rất cao, nhưng lưu ý rằng nông dân vẫn chưa áp dụng các phương pháp công nghệ cao để tăng năng suất bền vững.

Ông nói rằng các hợp tác xã nên được thành lập để đảm bảo rằng nông dân bán sản phẩm cho các doanh nghiệp ở thị trường trong và ngoài nước, và nông dân nên trồng nhiều loại trái cây hơn. Tùng cũng kêu gọi đầu tư vào các sản phẩm sử dụng trái cây.

Chương trình SEED được tổ chức bởi Đại học Ngân hàng TP HCM dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Giảng dạy và Học tập Thụy Sĩ-ASEAN và Mạng lưới Học tập ASEAN.

You may also like...