Công ty xuất khẩu lao động có giấy phép bị thu hồi.

Bốn mươi sáu công ty xuất khẩu lao động đã bị thu hồi giấy phép, theo báo cáo của Bộ Lao động nước ngoài (DoLaB), thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (MoLISA).

Trong số các công ty, 19 công ty có trụ sở tại Hà Nội, 10 công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh, phần còn lại có trụ sở tại thành phố phía bắc Hải Phòng, các tỉnh miền trung của Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Nam.

Đại diện của DoLab cho biết hầu hết các vụ hủy bỏ là do thay đổi quy mô hoạt động, hoặc các công ty không còn tham gia vào xuất khẩu lao động.

Tuy nhiên, một số công ty đã bị thu hồi giấy phép do vi phạm Luật Lao động Việt Nam (ban hành năm 2006) như gửi công nhân ra nước ngoài mà không ký hợp đồng cung ứng lao động và cho phép các cá nhân, tổ chức khác sử dụng giấy phép của họ để tuyển dụng lao động bất hợp pháp và thu phí , trong số những người khác.

Mặc dù đã bị thu hồi giấy phép, nhưng theo Luật Công nhân khách Việt Nam, các công ty này vẫn phải thực hiện trách nhiệm của mình trong hợp đồng cung ứng lao động miễn là hợp đồng vẫn còn hiệu lực.

Các công ty cũng có nghĩa vụ báo cáo với DoLab về số lượng hợp đồng đang hoạt động, số lượng lao động làm việc ở nước ngoài, số lượng công nhân được tuyển dụng cho các công việc ở nước ngoài và kế hoạch cho các hợp đồng đang hoạt động.

Hiện có 290 công ty xuất khẩu lao động đang hoạt động trên khắp Việt Nam.

Chính sách xuất khẩu lao động nhằm chống thất nghiệp tại nhà và mang lại lợi ích kinh tế, nhưng dịch vụ này đã bị ảnh hưởng bởi các vấn đề tiêu cực, bao gồm nhận thức thấp về luật của người lao động và cơ quan tuyển dụng, cư trú bất hợp pháp của người lao động ở nước sở tại, cũng như lừa đảo và tuyển dụng gian lận các hoạt động.

You may also like...