Đường ven biển được xây dựng tại tỉnh thanh hóa.

Một con đường ven biển mới sẽ được xây dựng giữa Hạc Hóa-Sầm Sơn và Quảng Xương-Tĩnh Gia ở tỉnh miền trung Thanh Hóa dưới sự hợp tác công tư.

Dự án được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phê duyệt, sẽ có giá 3,4 nghìn tỷ đồng (145,9 triệu USD), trong đó 1,4 nghìn tỷ đồng (60,1 triệu USD) sẽ đến từ ngân sách Nhà nước.

Tỉnh Thanh Hóa sẽ đóng góp 980 tỷ đồng (42,1 triệu đô la) và số tiền còn lại hơn 1.000 tỷ đồng (43,8 triệu đô la) sẽ đến từ các nhà đầu tư.

Dự án sẽ được thực hiện theo hợp đồng xây dựng – vận hành – chuyển giao (BOT) và sẽ dài 29,5km.

Phần đầu tiên giữa Hoằng Hóa-Sầm Sơn có chiều dài 12,3km. Nó bắt đầu ở xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa và kết thúc tại Khu kinh tế Nghi Sơn ở phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn.

Phần thứ hai từ Quảng Xương-Tĩnh Gia là 17,2km. Nó bắt đầu từ Khu kinh tế Nghi Sơn và kết thúc tại xã Ninh Hải, huyện Tĩnh Gia.

Các nhà đầu tư sẽ thiết lập cácbobobo để trả lại vốn dựa trên luật hiện hành.

Thời gian ước tính để thu phí sử dụng đường bộ để thu hồi vốn là 24 năm và hai tháng – từ 2023 đến 2047. Thời gian chính thức sẽ được xác định thông qua đấu thầu để chọn nhà đầu tư theo luật hiện hành.

You may also like...