Hà Nội dự kiến sẽ được trao quyền tự chủ tài chính nhiều hơn.

Chính phủ hôm thứ ba đã trình bày trước Quốc hội (NA) một nghị quyết được đề xuất, giúp Hà Nội tự chủ hơn về tài chính và ngân sách để theo đuổi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn thử nghiệm.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Hà Nội đã có những bước tiến đáng kể trong phát triển kinh tế xã hội, từ đó giúp cải thiện tình hình tài chính và ngân sách của cả nước. Tuy nhiên, tốc độ đô thị hóa và tăng đột biến dân số đã gây áp lực rất lớn lên cơ sở hạ tầng và thể chế của thành phố, dẫn đến ô nhiễm tràn lan, tắc nghẽn giao thông và một loạt các vấn đề an ninh và trật tự xã hội.

Mặc dù NA đã ban hành Luật Thành phố Thủ đô vào năm 2012, bối cảnh mới đòi hỏi các cơ chế đặc biệt có thể trái với luật pháp và quy định hiện hành nhưng sẽ phù hợp với quy mô kinh tế xã hội của Hà Nội.

Nó cũng sẽ được phép sử dụng phần còn lại của nguồn cải cách tiền lương để chi cho các dự án đầu tư phát triển và thực hiện các hệ thống và chính sách an sinh xã hội.

Thời gian thí điểm được cho là năm năm, trong đó Hà Nội có thể tự đưa ra quyết định về tài chính và ngân sách, thu ngân sách, nợ tồn đọng và sử dụng quỹ dự phòng tài chính.

Trưởng ban Tài chính và Ngân sách NA Nguyễn Đức Hải, phụ trách đánh giá dự thảo nghị quyết, cho biết ủy ban đã đồng ý với nội dung của báo cáo và coi đó là đủ điều kiện để xem xét và phê duyệt nhanh chóng tại một nghị viện vào một ngày khác.

Về đề xuất, cho phép Hà Nội giữ lại 50% tất cả các khoản phí sử dụng đất có được sau khi bán hết tài sản công gắn liền với đất, hầu hết các ý kiến ​​trong ủy ban nói rằng trong khi các khoản phí phải được đưa vào ngân sách trung ương, Chính phủ có thể hãy để thành phố đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng theo chiến lược phát triển của thành phố vào năm 2030.

Về thẩm quyền quyết định bổ sung và tăng phí và lệ phí, Ủy ban Tài chính và Ngân sách đã đồng ý với đề xuất của Chính phủ về việc cho phép thành phố tăng mức phí nhưng không vượt quá 1,5 lần so với mức hiện tại đối với tất cả các loại phí.

Trong các cuộc thảo luận, các đại biểu của NA ủng hộ thí điểm một số chương trình bao gồm mở rộng số thuế và phí ngoài các khoản hiện tại và làm thế nào thành phố có thể giữ tất cả số tiền thừa khi tăng phí thông qua ủy quyền từ thành phố Hội đồng nhân dân – cơ quan lập pháp của nó.

Nguyễn Văn Sơn, một phó từ tỉnh Hà Tĩnh, cho rằng nghị quyết là cơ hội để Hà Nội thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Các địa phương khác có nền kinh tế năng động cũng muốn phá vỡ các chuỗi, nhưng pháp luật không phù hợp. Các hạn chế được đưa ra là nhằm quản lý và kiểm soát [các nền kinh tế], nhưng chúng ta vẫn cần tạo cơ hội cho các địa phương vươn lên và giải phóng toàn bộ tiềm năng và tài nguyên của họ, theo ông Sơn.

Tuy nhiên, nhiều người đang thúc giục rằng công chúng phải được phép tham gia vào quá trình ra quyết định và được yêu cầu đầu vào, đặc biệt là các quyết định liên quan đến phí mới hoặc tăng phí có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và sinh kế của người dân.

Phó Nguyễn Bắc Việt từ phái đoàn của tỉnh Ninh Thuận cho biết, trong khi ông đồng ý rằng các cơ chế đặc biệt cho sự phát triển của Hà Nội là một chính sách hợp lý, nếu đề xuất này chỉ nhằm thu phí như một cách tăng thu ngân sách thì phải xem xét nghiêm ngặt đặt hàng.

Nguyễn Thị Thị Tâm, từ phái đoàn của TP HCM, yêu cầu chính phủ trung ương yêu cầu một tỷ lệ phần trăm rõ ràng từ doanh thu của Hà Nội để đóng góp cho ngân sách quốc gia hàng năm tùy thuộc vào quy mô nền kinh tế của đất nước; số tiền còn lại sẽ được sử dụng theo quyết định của thành phố.

You may also like...