Hà Nội hoạt động để đảm bảo dinh dưỡng hợp lý cho trẻ.

Hà Nội đang triển khai nhiều cơ chế, chính sách, hoạt động truyền thông và giải pháp khác nhau nhằm chăm sóc tốt nhất cho trẻ em nhằm hoàn thành các mục tiêu dinh dưỡng trẻ em.

Thành phố đặt mục tiêu giảm tỷ lệ thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi xuống còn 11,8% vào năm 2025 và tỷ lệ trẻ em thiếu cân trong nhóm xuống còn 7,3%. Các con số được hy vọng sẽ giảm xuống còn 11,3% và 6,8% vào năm 2030.

Thành phố cũng hy vọng giảm tỷ lệ trẻ sơ sinh nhẹ cân (dưới 2.500 gram) ở trẻ sơ sinh xuống 4% vào năm 2020 và 3,5% vào năm 2030, trong khi đưa tỷ lệ béo phì ở trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 10% phần trăm trong khu vực nội thành và 5 phần trăm ở khu vực ngoại thành vào năm 2025.

Ngoài ra, thủ đô sẽ cố gắng có 80% bà mẹ cho con bú trong giờ đầu tiên sau khi sinh năm 2025 và 85% vào năm 2030, cùng với 25% bà mẹ thực hành nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong sáu tháng đầu năm 2025 và 30% vào năm 2030 và 60% bà mẹ tiếp tục điều dưỡng đến 24 tháng và lâu hơn vào năm 2025 và 80% vào năm 2030.

Việt Nam đã chứng kiến ​​tỷ lệ thấp còi ở trẻ em dưới năm tuổi giảm trong những năm gần đây, nhưng tỷ lệ này vẫn ở mức cao 23,2% vào năm 2018.

Khoảng cách cũng vẫn còn lớn giữa các vùng núi và đồng bằng và giữa nông thôn và thành thị.

Tỷ lệ này là 28,4% ở vùng núi phía bắc và 32,7% ở Tây Nguyên. Suy dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng là một trong những lý do chính cho chiều cao khiêm tốn của thanh niên Việt Nam.

Năm 2019, ngành chăm sóc sức khỏe của Hà Nội đã cố gắng giảm tỷ lệ trẻ thấp còi 0,7% xuống còn 12,8% và tỷ lệ trẻ em nhẹ cân giảm 0,3% xuống còn 8,2%.

Thành phố cũng tập trung vào việc thực hiện các biện pháp kiểm soát béo phì và nâng cao nhận thức cộng đồng và kiến ​​thức về dinh dưỡng hợp lý cho phụ nữ mang thai và bà mẹ, và làm cho bữa ăn gia đình cân bằng hơn để cải thiện tầm vóc và sức mạnh của dân số.

Trong tương lai, ngành chăm sóc sức khỏe của thủ đô sẽ xây dựng một hệ thống theo dõi dinh dưỡng từ cấp thành phố đến cấp xã, đồng thời cập nhật và phân tích dữ liệu liên quan đến dinh dưỡng và nâng cao năng lực của các cơ quan y tế bảo vệ.

Thành phố cũng sẽ phổ biến kiến ​​thức về dinh dưỡng hợp lý trong cộng đồng, do đó thay đổi thói quen của mọi người và cải thiện thực hành dinh dưỡng của họ.

Sở Y tế thành phố đã giao cho các trung tâm kiểm soát dịch bệnh trên toàn thành phố cung cấp các hướng dẫn kỹ thuật và đào tạo cho các trung tâm ở các địa phương để cải thiện dinh dưỡng cộng đồng.

Nó đã xây dựng một hệ thống báo cáo và giám sát dinh dưỡng từ thành phố đến các trạm chăm sóc sức khỏe ở các xã, phường, thị trấn, đồng thời hướng dẫn hệ thống giáo dục và truyền thông y tế để tăng cường các hoạt động nhằm phổ biến các thực hành dinh dưỡng phù hợp trong cộng đồng.

Từ năm 2019, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh thành phố đã làm việc với các trung tâm chăm sóc sức khỏe ở các huyện và thị trấn để triển khai các chiến dịch truyền thông nhằm đáp ứng Tuần lễ Dinh dưỡng và Phát triển, Ngày Muối Iodine và Ngày Macronutrient.

Giáo dục sức khỏe đã được trao cho cộng đồng, trong khi nhân viên y tế cũng đã được đào tạo về tầm quan trọng của dinh dưỡng hợp lý trong việc ngăn ngừa các bệnh mãn tính không lây truyền và thiếu các chất dinh dưỡng đa lượng.

Các hoạt động can thiệp nhằm giảm số trẻ em thấp còi đã được triển khai tại 50 xã với hơn 18% trẻ em bị chậm phát triển, trong khi các cuộc điều tra về điều kiện dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi và phụ nữ ở độ tuổi sinh sản đã được thực hiện ở 90 khu dân cư ở hai quận ngoại thành và một số quận nội thành.

Thành phố cũng đã duy trì các hoạt động để giảm béo phì ở trẻ tiểu học.

You may also like...