Hà Nội tăng cường phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường chuỗi cung ứng rau và thịt an toàn cho thành phố thủ đô.

Thông báo được đưa ra bởi Nguyễn Văn Mạnhu, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, tại một hội nghị được tổ chức tại Hà Nội vào thứ Năm để đánh giá chương trình của thành phố nhằm phát triển chuỗi cung ứng, quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm trong sáu tháng đầu năm 2019.

Một số chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn 727 đã được tạo ra giữa Hà Nội và 21 địa phương khác trong năm nay, tăng 184 chuỗi so với năm 2018, Sửu cho biết.

Hơn 40 thương hiệu sản phẩm đã được bảo vệ như gà từ các huyện Ba Vì, Sóc Sơn và Sơn Tây và nhãn từ huyện Quốc Oai.

Thành phố cũng đã hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất và tiêu dùng giữa Hà Nội và các tỉnh khác.

Nó cũng tạo ra một hệ thống điện tử để theo dõi nguồn gốc của các sản phẩm nông nghiệp và cấp mã tài khoản quản lý cho 2.077 cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm và nông sản an toàn trong thành phố.

Một số thiếu sót vẫn còn tồn tại, bao gồm những khó khăn trong sản xuất, tiêu thụ, dự báo, thông tin thị trường, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và tiêu chuẩn mã QR.

Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, cho biết trong phần còn lại của năm 2019, Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành công nghiệp để thực hiện hệ thống điện tử để quản lý và theo dõi nguồn gốc của nông sản.

Thành phố cũng sẽ tăng cường quản lý thị trường bán buôn, nơi bán hầu hết các sản phẩm nông nghiệp từ các tỉnh khác.

Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Vụ Chế biến và Phát triển Nông sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cho rằng trong bối cảnh hội nhập quốc tế và ký kết các hiệp định thương mại tự do, cần đẩy mạnh xử lý để đáp ứng các tiêu chuẩn thị trường .

“Thành phố sẽ tiếp tục hợp tác với Bộ nông nghiệp để sớm đưa thị trường thương mại điện tử vào hoạt động”, phó chủ tịch thành phố, ông Sửu nói.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *