Kế hoạch nhằm cải thiện sự thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tăng cường quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu là một trong những giải pháp chủ yếu trong Kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành.

Thực hiện Nghị quyết 93 / NQ-CP năm 2016 của Chính phủ thông qua Thỏa thuận Paris trong khuôn khổ Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, kế hoạch đã nhấn mạnh việc lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu vào các chiến lược và kế hoạch, đầu tư cho các hoạt động thích ứng, khoa học và công nghệ, và nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề này.

Nó cũng xác định các nhiệm vụ và giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro và thiệt hại do thiên tai, đồng thời tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó với thiên tai và thời tiết khắc nghiệt do biến đổi khí hậu gây ra, mà tài liệu cho là “một trong những mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với nhân loại, với phạm vi tác động ngày càng tăng trên toàn cầu “Và yêu cầu” hành động khẩn cấp “.

Trong giai đoạn đầu từ năm 2021-2025, kế hoạch sẽ tập trung vào việc hoàn thiện cơ chế, chính sách về thích ứng với biến đổi khí hậu, chuẩn bị kỹ thuật và pháp lý để thúc đẩy lồng ghép biến đổi khí hậu vào các chính sách, chiến lược, quy hoạch và thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp ưu tiên.

Kế hoạch cho biết sẽ chuẩn bị cho một luật về biến đổi khí hậu, trong khi các mô hình nông nghiệp thích ứng với khí hậu, nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao khả năng tái tạo của các hệ sinh thái tự nhiên, cùng với dự báo tốt hơn về các thiên tai như lũ lụt, sạt lở đất, xói mòn bờ biển và xâm nhập mặn sẽ được đẩy mạnh.

Từ năm 2026-2030, các nỗ lực lớn hơn sẽ được thực hiện để cải thiện quản lý Nhà nước về biến đổi khí hậu và tăng cường khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng, các ngành kinh tế, cộng đồng và hệ sinh thái.

Các hành động phục vụ mục đích kép là giảm thiểu rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội sẽ được thúc đẩy.

Từ năm 2030 đến năm 2050, kế hoạch sẽ tập trung vào việc nâng cao năng lực thích ứng của con người và cơ sở hạ tầng, đồng thời đảm bảo an ninh lương thực, năng lượng và nước, bình đẳng giới, phúc lợi xã hội, sức khỏe cộng đồng và phát triển quốc gia bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thiên tai.

Trong giai đoạn này, Việt Nam có kế hoạch tận dụng các cơ hội do biến đổi khí hậu mang lại để phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và góp phần cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính là ba cơ quan đầu mối chủ trì triển khai, theo dõi, rà soát và dự trù kinh phí cho kế hoạch.

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu và Chính phủ đã xác định đây là nguy cơ có thể hủy hoại nỗ lực phát triển bền vững và giảm nghèo của đất nước.

You may also like...