Khu bảo tồn thiên nhiên được thành lập tại tỉnh miền trung.

Khu bảo tồn thiên nhiên đầm lầy Tam Giang-Cầu Hải đã được thành lập theo quyết định của chủ tịch ủy ban nhân dân Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Huệ.

Khu bảo tồn sẽ có diện tích hơn 2.000ha, trong đó khu vực bảo vệ nghiêm ngặt sẽ gần 800ha, khu vực phục hồi sinh thái sẽ hơn 1.240ha và khu vực dịch vụ và hành chính sẽ gần 30ha.

Quỹ dự trữ nhằm mục đích khôi phục môi trường sống và các hệ sinh thái quan trọng, đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản, đồng thời phát triển số lượng chim hoang dã và quý hiếm.

Tam Giang-Cầu Hai được coi là đầm lớn nhất ở Đông Nam Á, theo ủy ban nhân dân tỉnh.

Nó không chỉ có giá trị cao về tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, mà còn đóng vai trò quan trọng trong môi trường sinh thái, cân bằng tự nhiên ven biển và phát triển kinh tế xã hội.

Khu vực đầm lầy bao gồm năm huyện ven biển của tỉnh Thừa Thiên-Huế bao gồm Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc và Hương Trà.

You may also like...