Kinh doanh Việt Nam có tham vọng lớn về tăng trưởng.

Tham vọng cao và háo hức muốn dẫn đầu, thế hệ tiếp theo của các doanh nghiệp gia đình tại Việt Nam thấy mình thúc đẩy các công ty của họ tiến lên trong một tương lai đột phá nhưng chỉ với sự tin tưởng và trao quyền nhiều hơn từ thế hệ hiện tại.

Đại diện các nhà khởi nghiệp và nhà đầu tư gặp nhau tại Ngày khởi nghiệp Việt Nam 2019. Khoảng 71% thế hệ tiếp theo tại Việt Nam đã tham gia hoặc dự định tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình họ trong năm năm tới

Đây là một trong những phát hiện mới nhất từ ​​Khảo sát Toàn cầu NextGen 2019 của Việt Nam – Việt Nam tập trung, lần đầu tiên ra mắt để giới thiệu tiếng nói của các nhà lãnh đạo tương lai của các doanh nghiệp gia đình tại Việt Nam.

Kết quả khảo sát cho thấy gần một nửa số người Việt Nam NextGens (44%) đã đóng vai trò tích cực trong hoạt động kinh doanh của gia đình họ; con số này thấp hơn nhiều so với mức độ tham gia được ghi nhận trên toàn khu vực Châu Á Thái Bình Dương (73%) và toàn cầu (70%).

Một lưu ý tích cực, đây là một con số đáng khích lệ khi đại đa số NextGens tại Việt Nam từ 21 đến 34 tuổi và kế hoạch 27% nữa sẽ tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình họ trong năm năm tới – gấp đôi toàn cầu và khu vực tỷ lệ 13%.

Nhìn về phía trước để tham gia sâu hơn, NextGens cũng có tham vọng cao để dẫn dắt sự thay đổi trong công ty của họ trong năm năm tới. Trong khi 16% của Next Nextens là giám đốc điều hành hiện nay, con số này có thể sẽ tăng hơn gấp đôi vào năm 2025 đến 38%.

Những tham vọng này được hỗ trợ bởi thực tế là 60% NextGens tại Việt Nam tự tin vào khả năng của mình để tăng thêm giá trị nhất trong việc chuyên nghiệp hóa và hiện đại hóa các hoạt động quản lý trong doanh nghiệp của họ.

Đây cũng là ưu tiên kinh doanh hàng đầu ngay lập tức của họ trong việc làm cho doanh nghiệp của họ phù hợp với tương lai, bên cạnh việc nâng cấp các kỹ năng của nhân viên. Rõ ràng là người bản địa kỹ thuật số, các nhà lãnh đạo tương lai của các doanh nghiệp gia đình Việt Nam ý thức được vai trò của công nghệ và lợi thế kỹ thuật số của chính họ.

Với nhiều năm kinh nghiệm làm việc với các doanh nghiệp gia đình tại Việt Nam, Hoàng Hùng, lãnh đạo doanh nghiệp và doanh nhân tư nhân từ PwC Việt Nam, nhận xét rằng sự thành công có thể là một sự kiện tạo nên hoặc phá vỡ cho bất kỳ doanh nghiệp gia đình nào. Để lên kế hoạch trước, điều quan trọng là phải tính đến các trở ngại và các yếu tố hỗ trợ từ quan điểm của các nhà lãnh đạo tiếp theo.

Những người tiếp theo tại Việt Nam đang nóng lòng chuẩn bị lãnh đạo trong một tương lai phức tạp hơn. Họ chia sẻ một mối quan tâm lớn để phát triển kinh nghiệm và chuyên môn và đang hướng đến thế hệ đương nhiệm để phát huy hết tiềm năng của họ với sự tin tưởng và hỗ trợ, ông nói thêm.

Tuy nhiên, triển vọng hiện tại của họ vẫn còn hẹp, chỉ một phần ba trong số họ được trao cơ hội lãnh đạo (so với 52% các đối tác trong khu vực của họ), tương tự như số lượng NextGens có thể được nghe và tìm kiếm như một ban âm thanh cho ý tưởng mới.

Vietnam NextGens nhận thấy hai hạn chế lớn nhất khiến họ không thể tạo ra tác động mong muốn là thiếu kinh nghiệm (41%) và quản trị hiện tại trong doanh nghiệp gia đình của chính họ (33%).

Những hạn chế này mạnh hơn giữa các NextGens tại Việt Nam so với phần còn lại của khu vực và trên thế giới. Điều này cũng tương ứng với cơ hội giảm dẫn đầu của họ.

You may also like...