Lãnh đạo tỉnh miễn nhiệm vì vi phạm thăng tiến nhân sự.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm thứ Năm đã ký quyết định miễn nhiệm phó chủ tịch ủy ban nhân dân trung ương tỉnh Thanh Hóa Ngô Văn Tuấn.

Tuấn đã bị miễn nhiệm nhiệm kỳ 2016-21 vì những vi phạm liên quan đến các cuộc hẹn và thăng chức nhân sự.

Quyết định có hiệu lực trong cùng một ngày.

Tháng trước, Ban Bí thư Ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã quyết định xử lý kỷ luật đối với Tuấn vì những vi phạm tương tự.

Theo Ban Thư ký, Tuấn vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước về bổ nhiệm và thăng chức nhân sự trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 11 năm 2015 khi ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy và Giám đốc Sở Xây dựng.

Chẳng hạn, Tuấn quyết định đề cử Trần Vũ Quỳnh Anh, một nhân viên hợp đồng tại bộ phận, làm phó trưởng phòng, và sau đó, làm trưởng phòng của bộ phận trong một thời gian ngắn.

Ông cũng bị cáo buộc đã đưa ra các quyết định trái phép về việc thành lập một số đơn vị trực thuộc, vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính và tinh giản biên chế.

Ban thư ký cho biết các vi phạm của Tuấn là nghiêm trọng và dẫn đến nhiều đảng viên khác cũng vi phạm. Ban thư ký quyết định cách chức Tuấn ra khỏi tất cả các vị trí trong Đảng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *