Lớp học vật lý quốc tế bắt đầu ở bình định.

Trung tâm quốc tế về khoa học và giáo dục liên ngành ( ICISE ) đã tổ chức một lớp học vật lý mới tại thành phố Quyiên vào thứ năm.

Tổ chức nghiên cứu hạt nhân châu Âu (Cern) điều hành lớp học cho các nhà vật lý trẻ đầy tham vọng cứ sau hai năm, xen kẽ giữa các quốc gia ở châu Âu, châu Á và Thái Bình Dương. Đây là lần thứ tư lớp học được tổ chức và lần đầu tiên nó xảy ra ở Việt Nam.

Được tổ chức tại tỉnh miền trung Bình Định, lớp vật lý năng lượng cao châu Âu-châu Á-Thái Bình Dương mang đến cho các nhà khoa học trẻ cơ hội nghiên cứu những khám phá gần đây trong vật lý hạt. Nó được thiết kế để khuyến khích sự hợp tác giữa các sinh viên.

Phát ngôn viên của Cern, Nich Ellies, cho biết mục tiêu của lớp học là mang những khám phá khoa học và kiến ​​thức về vật lý cơ bản đến nhiều quốc gia trên thế giới.

Việt Nam đã được chọn để tổ chức khóa học năm nay vì các nhà khoa học trẻ Việt Nam đã thể hiện sự nhiệt tình với chương trình, ông nói.

Nich cho biết cơ sở hạ tầng và con người của đất nước đã cung cấp một nền tảng tuyệt vời cho sinh viên thành công trong lớp học.

Trần Văn Ngọc là một trong tám thực tập sinh Việt Nam trong lớp. Ông cho biết quá trình lựa chọn là nghiêm ngặt. Sinh viên cần có một nền tảng tốt về đào tạo và kinh nghiệm khoa học.

Ngọc hy vọng sẽ đạt được các kỹ năng mới từ lớp học. Ông dự định tham gia các thí nghiệm vật lý cấp cao tại các trung tâm nghiên cứu nổi tiếng trên thế giới.

Lớp học kéo dài đến ngày 25 tháng 9 đã thu hút 117 nhà khoa học trẻ từ 31 quốc gia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *