Luật lao động Việt Nam tại chương trình nghị sự.

Các đơn vị sự nghiệp công cộng do các tỉnh / thành phố điều hành Ủy ban nhân dân có thể sớm có thể đưa người lao động ra nước ngoài như một phần của các điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế.

Đây là một phần của các quy định bổ sung trong dự thảo Luật sửa đổi lao động Việt Nam theo hợp đồng mà Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dũng trình bày trước Quốc hội vào chiều thứ Tư.

Tại Việt Nam, các đơn vị sự nghiệp công cung cấp hàng hóa và dịch vụ công cho xã hội và các hàng hóa / dịch vụ khác trong giáo dục, y tế, thông tin, thể thao, nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản, giúp duy trì hoạt động bình thường của các ngành kinh tế quốc dân. Các đơn vị hoạt động chủ yếu phục vụ công chúng thay vì tìm kiếm lợi nhuận.

Hiện tại, các công ty / tổ chức có thể đưa người lao động ra nước ngoài khi họ đáp ứng các tiêu chí bao gồm vốn pháp định là 5 tỷ đồng (17.400 USD), có kế hoạch hoạt động để đưa người lao động ra nước ngoài và có khoản tiền gửi ngân hàng 1 tỷ đồng (43.500 USD.

Các công ty / tổ chức phải có nhân viên và phương tiện để đào tạo công nhân trước khi đưa họ ra nước ngoài. Lãnh đạo của các công ty / tổ chức phải có bằng đại học và ba năm kinh nghiệm trong xuất khẩu lao động hoặc hợp tác quốc tế.

Bộ trưởng Lao động Dũng cũng giới thiệu những nội dung mới quan trọng đối với pháp luật về lao động khách Việt Nam từ 13 năm trước.

Dũng cho biết sửa đổi luật là cần thiết để giải quyết các vấn đề mà luật hiện hành không thể.

Các sửa đổi và bổ sung cũng được kỳ vọng sẽ giúp luật phù hợp hơn với Hiến pháp 2013 và các luật khác, cũng như các tình huống hiện nay trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, quản lý di cư, di chuyển lao động quốc tế và bảo vệ quyền làm việc của công dân.

Theo dự thảo luật, giấy phép xuất khẩu lao động có thể có giá trị trong năm năm và được gia hạn sau mỗi năm năm. Số lượng phần mở rộng không giới hạn.

Đối với lao động Việt Nam, khi họ trở về Việt Nam, họ phải báo cáo với chính quyền địa phương trong vòng 30 ngày sau khi đến để chính quyền địa phương có thể cập nhật cơ sở dữ liệu lao động và cung cấp hỗ trợ để có được việc làm.

Dự thảo luật cũng bao gồm các chính sách hỗ trợ mới từ Chính phủ cho lao động nước khách Việt Nam. Ví dụ, những người thụ hưởng chính sách xã hội – người nghèo hoặc những người trong gia đình đóng góp cho quốc phòng và xây dựng – sẽ được hỗ trợ học ngoại ngữ và được hướng dẫn nghề nghiệp.

Những người lao động có kế hoạch làm việc ở các nước phát triển và làm những công việc có kỹ năng kỹ thuật mà Việt Nam cũng có nhu cầu cũng sẽ được hỗ trợ.

Một quy định bổ sung khác là chính sách của Chính phủ đầu tư vào thiết bị, nhân viên và chương trình của trung tâm đào tạo nghề để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xuất khẩu.

Trong khi đó, Quỹ hỗ trợ việc làm ở nước ngoài sẽ không còn nhận được sự đóng góp từ ngân sách của Nhà nước. Quỹ sẽ được quản lý bởi một hội đồng quản trị và hội đồng quản trị. Dự thảo đề cập đến những gì quỹ sẽ được chi cho, chẳng hạn như phát triển thị trường xuất khẩu lao động, phòng ngừa rủi ro cho công nhân khách và các chương trình truyền thông cho công nhân khách.

Năm 2019, nước này đã gửi 152.530 lao động ra nước ngoài, vượt 27,1% so với kế hoạch của năm. Nhật Bản là nước nhận nhiều nhất với gần 83.000 lao động, tiếp theo là Đài Loan (Trung Quốc) với 54.480, Hàn Quốc (RoK) với 7.215, Romania với 3.478 và Ả Rập Saudi với 1.375.

Đến cuối tháng 3, khoảng 560.000 người Việt Nam đang làm việc tại 36 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, theo thống kê của Bộ Lao động nước ngoài thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *