Một thị trường bán lẻ điện cạnh tranh cho Việt Nam.

Với Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển điện quốc gia vào năm 2030, người Việt Nam hy vọng sẽ có một thị trường điện cạnh tranh.

Theo kế hoạch dự thảo do Cơ quan quản lý điện (ERA) biên soạn, thị trường bán lẻ cạnh tranh điện sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2021, nhưng trước mắt nó sẽ chủ yếu phục vụ các khách hàng lớn (điện áp 110 KV).

Trong khi đó, thị trường bán lẻ sử dụng hộ gia đình sẽ chỉ được kích hoạt sau năm 2025.

Theo Quyết định 63 của Thủ tướng Chính phủ 63 ngày 8 tháng 11 năm 2015, thị trường điện ở Việt Nam sẽ hình thành trong ba giai đoạn – thị trường phát điện cạnh tranh, thị trường bán buôn điện cạnh tranh và thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.

Thị trường bán buôn đã hoạt động được gần hai năm và thị trường bán lẻ đang trong quá trình chuẩn bị, dự kiến ​​sẽ bắt đầu hoạt động vào năm tới.

Như vậy, hai phần ba khối lượng công việc cần phải được thực hiện để có được thị trường bán lẻ điện đã được thực hiện và chỉ còn lại một phần ba khối lượng công việc. Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận xét rằng thị trường bán lẻ vẫn còn rất xa.

Thị trường bán lẻ sẽ được phát triển theo bốn giai đoạn, bao gồm giai đoạn chuẩn bị 2020-2021, giai đoạn các khách hàng lớn mua điện từ chợ bán buôn (2021-2023, giai đoạn các khách hàng lớn chọn nhà bán lẻ (2023-2025) và mở rộng Thị trường bán lẻ (sau năm 2025) được ưu tiên cho các khách hàng lớn.

Hiện vẫn chưa rõ khi nào người tiêu dùng hộ gia đình có thể tiếp cận thị trường.

Có bốn nhóm khách hàng được phân loại bởi các công ty điện lực, bao gồm nhà sản xuất, cơ quan hành chính, sử dụng hộ gia đình để sử dụng hàng ngày và sử dụng cho kinh doanh mục đích.

trong số này, các khách hàng sử dụng điện cho tài khoản sản xuất chiếm tỷ trọng lớn nhất, khoảng 60 phần trăm, và tận hưởng những giá trung bình thấp nhất. trong khi đó, các hộ gia đình chỉ tiêu thụ 30 phần trăm tổng nhu cầu.

Tuy nhiên, mặc dù lượng điện tiêu thụ của các hộ gia đình nhỏ hơn các nhà sản xuất, tiêu thụ cao hơn nhiều.

Thị trường điện có ba yếu tố chính, bao gồm phát điện, truyền tải và phân phối. Trong số này, sản xuất và phân phối điện được cho là hoạt động hiệu quả hơn trong bối cảnh cạnh tranh.

Thị trường bán lẻ điện của Việt Nam vẫn thiếu quyền lựa chọn nhà phân phối cho các hộ gia đình.

Khi các công ty phân phối điện được thành lập, nguyên tắc thị trường sẽ buộc các công ty cạnh tranh với nhau về giá cả và chất lượng dịch vụ, điều này sẽ có lợi cho khách hàng.

Một nhà phân tích khi có nhiều nhà cung cấp, cạnh tranh sẽ cho phép người dùng dễ dàng thay đổi nhà cung cấp dịch vụ của họ. Tại Pháp, bắt đầu mở cửa thị trường điện vào ngày 1 tháng 7 năm 2007,
30 công ty cung cấp điện cho các hộ gia đình trong tổng số 43 công ty và người tiêu dùng có thể chọn nhà cung cấp dịch vụ sau khi so sánh chất lượng dịch vụ và giá cả.

You may also like...