Nhiều người đủ điều kiện nghỉ hưu sau khi tái cấu trúc.

Nhân viên công cộng và quan chức có thể nghỉ hưu sớm nếu họ không đáp ứng các thông số công việc mới sau khi công ty của họ được cơ cấu lại.

Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra bởi ban quản lý nếu nhân viên thực hiện lựa chọn nghỉ hưu.

Đây là một phần của Nghị định 113/2018 / ND-CP được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt.

Hiện tại, có 12 nhóm quan chức và công chức bị thu hẹp.

Những người làm việc cho các nhà cung cấp dịch vụ công, nhân viên hợp đồng được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền và cán bộ của các xã nhận lương từ Nhà nước sẽ bị giảm quy mô nếu họ bị dư thừa do tái cơ cấu tổ chức hoặc nhân sự theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền Đảng Cộng sản hoặc Nhà nước; hoặc chuyển đổi các nhà cung cấp dịch vụ công cộng thành các nhà cung cấp tự trị.

Trong các trường hợp khác, họ có thể bị dư thừa do tái cơ cấu các quan chức và công chức theo vị trí của họ và không cung cấp công việc mới; hoặc họ không đáp ứng trình độ cần thiết cho vị trí này nhưng tổ chức không thể cung cấp đào tạo bổ sung và cung cấp các công việc mới có liên quan.

Hoặc nếu trình độ của họ không liên quan đến các công việc hiện tại dẫn đến hiệu suất kém nhưng các tổ chức của họ không thể bổ nhiệm họ vào vị trí khác.

Sự dư thừa cũng sẽ xảy ra nếu hiệu suất của các quan chức được công nhận là trung bình của Hồi giáo nhưng những thiếu sót tồn tại trong hai năm liên tiếp; hoặc hiệu suất hàng năm của họ trong hai năm được công nhận là trung bình nhưng thiếu sót tồn tại và nghèo nghèo nhưng tổ chức của họ không thể cung cấp cho họ công việc mới.

Theo Bộ Nội vụ, gần 40.000 nhân viên Nhà nước đã được dự phòng kể từ năm 2015 khi Nghị định 118 có hiệu lực.

Trong đó, hơn 5.750 nhân viên đã được dự phòng trong năm 2015, hơn 11.900 nhân viên năm 2016, khoảng 12.660 nhân viên năm 2017 và khoảng 9.460 nhân viên trong bảy tháng đầu năm 2018.

Thống kê của Bộ Tài chính cho thấy hơn bảy triệu người nhận được tiền lương từ Nhà nước.

Việc trả lương, lương hưu và các khoản phụ cấp khác được bao gồm trong chi tiêu thường xuyên hàng năm của Chính phủ.

Ước tính, nó chiếm tới một nửa số chi thường xuyên hàng năm của Chính phủ, bằng 400 nghìn tỷ đồng (17,2 tỷ USD) mỗi năm.

You may also like...