Nông dân trồng lúa cần thơ chuyển sang trồng mè giá trị cao.

Trong số các biện pháp đối phó với hạn hán và thiếu nước ngọt, việc chuyển sang trồng cây mè vào mùa khô đã cung cấp cho nông dân trồng lúa ở thành phố Cần Thơ có thu nhập cao hơn trong những năm gần đây.

Theo ước tính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, ước tính thành phố đã biến gần 2.270ha ruộng lúa thành vừng trong vụ thu đông hè hiện nay, tăng 1.713ha mỗi năm.

Cây vừng chủ yếu được trồng ở các huyện Thốt Nốt, Ô Môn, Sôi và Vĩnh.

Vừng là một loại cây ngắn ngày và chịu hạn. Phải mất khoảng 75 ngày trước khi được thu hoạch.

Lợi nhuận từ việc trồng mè cao gấp hai đến ba lần so với lúa, tương đương 7,5 triệu đồng (320 đô la Mỹ) mỗi ha.

Với vụ mùa bội thu thu hoạch năm ngoái và giá bán cao, nông dân trồng mè đã kiếm được lợi nhuận 50 triệu đồng (2.145 USD) mỗi ha.

Bộ cho biết vừng giúp cải thiện độ phì nhiêu của đất và tiết kiệm nước tưới, đặc biệt là vào mùa khô.

Lúa luân canh với vừng cũng giúp giảm bệnh cho các vụ lúa tiếp theo.

Thành phố có hơn 9.280ha ruộng đã được chuyển thành trồng đậu và rau và các nhà máy công nghiệp ngắn hạn trong vụ này, tăng 2.490ha so với vụ thu đông năm ngoái.

You may also like...