Nông nghiệp trụ cột chính của kinh tế Hà nội.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Chu Phú Mỹ trao đổi với Báo Hà Nội Mới về các biện pháp thúc đẩy sản xuất nông nghiệp của thành phố và đảm bảo an ninh lương thực

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho rằng nông nghiệp cần trở thành trụ cột chính của nền kinh tế thành phố. Hôm nay nó như thế nào?

Nông nghiệp không chỉ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của thủ đô mà còn giúp đảm bảo an ninh lương thực, đặc biệt là khi chúng ta đang chiến đấu chống lại đại dịch COVID-19. Có tới 60% dân số thành phố sống ở nông thôn nên có thể nói nông nghiệp là trụ cột chính của nền kinh tế thành phố.

Đến nay, ngành nông nghiệp thành phố trở thành ngành sản xuất hàng hóa, cung cấp nông sản cho người dân thành phố và xuất khẩu. Hà Nội có thể đáp ứng 60-100% nhu cầu trong nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nhiều vấn đề mới nảy sinh đòi hỏi ngành nông nghiệp thành phố phải thích ứng và giữ vững vai trò chủ đạo.

Thành tựu chính của ngành nông nghiệp thành phố là gì?

Do thành phố tiếp tục tập trung cải cách nông nghiệp nên trong vụ lúa xuân, sản lượng lúa đã cải thiện ấn tượng với năng suất đạt 6-6,1 tấn / ha trong khi năng suất năm ngoái chỉ đạt 5,87 tấn / ha.

Thành phố duy trì hơn 200 vùng trồng lúa tập trung với tổng diện tích khoảng 40.000 ha. Hà Nội có 2.758 ha trồng lúa Japonica – giống lúa cho thu nhập cao hơn khoảng 14-15 triệu đồng / ha so với các giống lúa thuần.

Vào mùa xuân, năng suất rau ở Hà Nội đạt hơn 23 tấn / ha, cao hơn 2% so với năng suất rau năm ngoái.

Hiện có khoảng 5.044 ha rau trên địa bàn thành phố đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm. Thành phố có 40 mô hình chuỗi an toàn thực phẩm tại các vùng trồng rau tập trung, đáp ứng 65% nhu cầu rau của thành phố.

Thành phố còn có 21.800 ha vườn cây ăn trái với nhiều loại trái cây có nhãn, thương hiệu nổi tiếng. Nhiều trang trại ở các thành phố đã áp dụng VietGap hoặc chăn nuôi hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nhờ việc tái đàn gắn với chăn nuôi an toàn sinh học, đàn lợn trên địa bàn thành phố đã đạt 1,3 triệu con. Đàn trâu, bò, gia cầm đều tăng, thủy sản cũng có chuyển biến tích cực với nhiều mô hình thâm canh cho năng suất chất lượng cao.

Trong bối cảnh hiện nay, các nhóm hàng nông sản chủ lực của thành phố được duy trì và tăng trưởng ổn định có thể coi là một thành công.

Còn những vấn đề còn tồn đọng của nông nghiệp thành phố?

Nông nghiệp thành phố còn nhiều khó khăn là sản xuất quy mô nhỏ, đầu tư ứng dụng công nghệ cao còn khiêm tốn, ít chuỗi liên kết sản phẩm với tiêu thụ.

Dù có lượng gia súc, gia cầm lớn nhưng thành phố vẫn chưa có nhiều cơ sở giết mổ tập trung công nghiệp. Chế biến nông sản phát triển chưa đáp ứng được nhu cầu.

Thành phố chưa có cơ chế, chính sách đột phá để kêu gọi các nhà đầu tư vào nông nghiệp.

Những biện pháp nào sẽ được thực hiện để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp từ nay đến cuối năm và những năm sau?

Trước mắt, thành phố tập trung chăm sóc lúa mùa sau. Đồng thời, sở cũng có kế hoạch đẩy mạnh phát triển chuỗi giá trị, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm nuôi trồng.

Về lâu dài, chúng tôi sẽ thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 để ngành nông nghiệp thực sự trở thành trụ cột chính trong nền kinh tế thành phố.

Đổi mới ngành nông nghiệp thành phố trở thành sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Phát triển nông nghiệp kết hợp với du lịch, giáo dục, bảo vệ môi trường và khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.

Công nghệ tiên tiến sẽ là nền tảng quan trọng để thúc đẩy ngành công nghiệp chế biến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *