TP HCM thu phí hạ tầng tại cảng biển

Cục Hải quan TP HCM đã đề xuất chính quyền thành phố thu phí cơ sở hạ tầng tại cảng biển để tăng doanh thu cho thành phố. Trong cuộc họp với Ủy ban Thành phố Hồ Chí Minh tuần trước, Trưởng phòng Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, Đinh Ngọc Thắng, đã yêu
Read More

Việt Nam phát triển quy hoạch cảng biển

Việt Nam sẽ xây dựng kế hoạch tổng thể cảng biển cho năm 2021-30, với mục tiêu tăng cường kết nối cơ sở hạ tầng, giảm chi phí hậu cần và thúc đẩy phát triển kinh tế biển. Cảng Hải Phòng. Việt Nam đang xây dựng kế hoạch tổng thể cảng biển cho giai đoạn
Read More