Ra mắt chương trình hỗ trợ phát triển dân tộc thiểu số.

Một chương trình hợp tác hỗ trợ phát triển dân tộc thiểu số trong giai đoạn 2017-20 đã được triển khai vào thứ Tư.

Theo thỏa thuận hợp tác được ký bởi Ủy ban Chính phủ về Dân tộc thiểu số (Cema) và Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam, khoản tài trợ 12 triệu euro (14,2 triệu USD) sẽ được cung cấp cho Chương trình Phát triển các xã cực kỳ khó khăn trong Dân tộc thiểu số và vùng núi (thường được gọi là Chương trình 135).

Khoản tài trợ này nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng và giúp đỡ các cộng đồng dân tộc thiểu số nghèo ở năm tỉnh, bao gồm Hà Giang, Hòa Bình, Quảng Trị, Kon Tum và Trà Vinh, tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản.

Hai bên cũng đã ký một thỏa thuận phê duyệt khoản tài trợ trị giá 600.000 EUR ($ 710,100) cho hỗ trợ kỹ thuật cho Cema để tăng cường hiệu quả của các chương trình và chính sách phát triển giảm nghèo ở các vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong năm 2017-20.

Phát biểu tại lễ ký kết, Cáit Moran, Đại sứ Ireland tại Việt Nam, cho biết Chiến lược sứ mệnh của Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam và Tiểu vùng sông Mê Kông 2017-20 đã được đặt ra tại cuộc họp giữa Bộ trưởng Bộ Giáo dục Ireland, Richard Bruton và Phó Thủ tướng Việt Nam, Phạm Bình Minh, vào tháng 11 năm nay.

Nó lấy sự phát triển của đồng bào dân tộc thiểu số làm ưu tiên chính cho sự tham gia của Ireland vào Việt Nam, nơi đã cung cấp 60 triệu cho công việc trong lĩnh vực này kể từ khi bắt đầu chương trình phát triển của Ireland tại Việt Nam vào năm 2007.

Để bổ sung và tăng cường hỗ trợ cho Chương trình 135 và Cema, Ireland cung cấp hỗ trợ cho các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và quốc tế và các cơ quan của Liên Hợp Quốc để thí điểm và nhân rộng các mô hình mới trong việc trao quyền cho dân tộc thiểu số, và chia sẻ kinh nghiệm, với sự nhấn mạnh mạnh mẽ về an ninh lương thực và dinh dưỡng, bình đẳng giới và phát triển thông minh khí hậu.

Đỗ Văn, thành viên của Trung ương Đảng, Bộ trưởng và Chủ tịch của Cema, nói rằng lễ ký kết là một sự kiện quan trọng trong việc cải thiện hợp tác giữa Đại sứ quán và Cema.

Ông bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ của đại sứ quán trong những năm qua và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn trong công việc, đặc biệt là giảm nghèo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *