Thành phố công bố tiêu chí cho các nhà thầu xử lý chất thải.

Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố một số tiêu chí để lựa chọn nhà thầu cho các dự án lãng phí năng lượng trong năm nay.

Nguyễn Toàn Thắng, Chủ tịch Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, cho biết các nhà thầu đủ điều kiện sẽ có thể xử lý khoảng 1.000 tấn chất thải rắn mỗi ngày và đưa ra mức giá hợp lý.

Họ không được sử dụng hơn 10 ha đất trên 1.000 tấn rác mỗi ngày và cơ sở chế biến phải có khả năng mang lại 15-20 kW mỗi tấn chất thải.

Việc thẩm định sẽ được thực hiện bởi các Sở Tài nguyên và Môi trường và Kế hoạch và Đầu tư, những người sẽ đệ trình chúng lên Ủy ban Nhân dân để phê duyệt.

Các nhà thầu sẽ được chọn vào cuối năm nay.

Thành phố sẽ tập trung vào các cơ sở xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp và chất thải nguy hại.

Theo Thắng, thành phố xử lý hơn 10.000 tấn chất thải mỗi ngày.

Nó nhằm mục đích giảm lượng chất thải được xử lý bằng cách chôn một nửa vào năm 2020 và 80% vào năm 2025.

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ giúp các công ty xử lý chất thải hiện tại chuyển từ chôn lấp chất thải sang sản xuất năng lượng từ nó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *