Thành phố thí điểm khu đô thị thông minh.

Tất cả các quận, huyện sẽ được dự kiến sẽ xây dựng một “khu đô thị thông minh” Kế hoạch năm 2020, Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo Ban quản lý thành phố thông minh, cho biết hôm thứ Sáu.

Dự án khu đô thị thông minh sẽ được thí điểm tại quận 1 và 12 và Khu đô thị Thủ Thiêm ở quận 2.

Tại một cuộc họp về dự án đô thị thông minh, Tuyến cho biết tất cả chính quyền quận nên xây dựng các kế hoạch có thể dễ dàng liên kết với các quận khác sau khi việc triển khai dự án bắt đầu trên toàn thành phố sau khi kết thúc chương trình thí điểm.

Lũ lụt và tắc nghẽn giao thông vẫn là những vấn đề chưa được giải quyết bằng các phương pháp truyền thống, ông nói thêm rằng các cơ quan và chính quyền huyện nên chủ động giải quyết những vấn đề này bằng các ứng dụng CNTT.

Theo dự án khu đô thị thông minh, sẽ có bốn trung tâm: một trung tâm trên cơ sở dữ liệu dùng chung và hệ sinh thái cơ sở dữ liệu mở; một cái khác sẽ tích hợp tất cả các nguồn thông tin và cơ sở dữ liệu của thành phố từ các phòng ban và ủy ban quận khác nhau; một được sử dụng cho mô phỏng để dự báo chiến lược kinh tế xã hội; và một cái khác về bảo mật thông tin.

Các trung tâm này được coi là bốn trụ cột chính để thực hiện, Dương Anh Đức, người đứng đầu Sở Thông tin và Truyền thông, cho biết.

Trần Anh Tuấn thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, viện sẽ phụ trách xây dựng trung tâm mô phỏng, với sự hợp tác từ các trường đại học và các tổ chức khác.

Theo Tuyến, các trung tâm này sẽ chỉ có thể hoạt động hiệu quả nếu chúng được liên kết với các hệ thống địa phương để thực hiện dự án.

Đây là lần đầu tiên thành phố tạo ra một lộ trình cụ thể cho dự án đô thị thông minh, với các mục tiêu bao gồm phát triển bền vững, cải thiện chất lượng cuộc sống và quản trị hiệu quả hơn.

Đại diện quận 1 và 12 và Khu đô thị Thủ Thiêm ở quận 2, nơi sẽ thí điểm dự án, cho biết họ đã lên kế hoạch thực hiện.

Đại diện Ủy ban Nhân dân tại Quận 1 cho biết quận sẽ phát triển tám hệ thống thông minh liên quan đến trật tự xã hội, giáo dục, y tế, quản lý đô thị, an ninh thông tin và dịch vụ hành chính trực tuyến.

Ông nói rằng thành phố nên có một đội ngũ bao gồm các chuyên gia có thể đưa ra lời khuyên để thực hiện hiệu quả hơn. Một lực lượng lao động CNTT cũng nên được thêm vào ủy ban, ông nói.

You may also like...