Thủ tướng yêu cầu các nhà ngoại giao thúc đẩy hợp tác kinh tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tổ chức tiệc chiêu đãi tại Hà Nội vào hôm qua cho 16 đại sứ và người đứng đầu văn phòng đại diện Việt Nam, những người sẽ nhận nhiệm vụ ở nước ngoài.

Thủ tướng cho biết họ có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các hoạt động hợp tác về chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa và du lịch giữa Việt Nam và các quốc gia khác.

Bên cạnh việc tăng cường hợp tác chính trị và ngoại giao, những người đứng đầu phải đặc biệt chú ý thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại, ông nói.

Ông yêu cầu các nhà ngoại giao đưa ra khuyến nghị cho Đảng, Nhà nước và các cơ quan liên quan về các vấn đề liên quan đến thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu và trao đổi thương mại.

Thủ tướng cũng lưu ý sự cần thiết phải giúp đỡ người Việt ở nước ngoài bảo tồn văn hóa Việt Nam và thúc đẩy việc dạy và học tiếng Việt.

Các đại sứ và người đứng đầu cam kết sẽ làm hết sức mình để tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và các nước khác.

You may also like...