Thúc đẩy cải cách cơ cấu và khả năng của các doanh nghiệp.

Cải thiện cải cách cơ cấu và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp là rất quan trọng để thực hiện hiệu quả Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) toàn diện tại Việt Nam, đã nghe một hội nghị do Viện Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức vào thứ Tư tại Hà Nội.

Giám đốc của CIEM, ông Trần Thị Hồng Minh, cho biết CPTPP, có hiệu lực vào đầu năm 2019, dự kiến ​​sẽ tạo ra động lực mới cho phát triển thương mại và đầu tư và thúc đẩy cải cách kinh tế ở Việt Nam.

Tuy nhiên, Minh cho biết hiệu quả trong việc thực hiện CPTPP và năng lực trong việc tận dụng các cơ hội do thỏa thuận thương mại cung cấp phụ thuộc rất nhiều vào năng lực thể chế, khả năng cạnh tranh và khả năng thích ứng của các doanh nghiệp trong nước.

Theo ông Nguyễn Anh Dương, Trưởng phòng nghiên cứu tổng hợp của CIEM, Việt Nam cần phải xử lý một số vấn đề liên quan đến tổ chức để thực hiện hiệu quả CPTPP, bao gồm hiểu đầy đủ về thỏa thuận thương mại, tăng cường phối hợp giữa các bộ và cơ quan và kịp thời ban hành văn bản pháp luật.

Dương nói thêm rằng thỏa thuận thương mại cung cấp các cơ hội quan trọng cho các doanh nghiệp nhưng các công ty phải chuẩn bị nhiều hơn để nhận ra các cơ hội. Các công ty đã chú ý hơn đến thuế và tự do hóa thuế quan nhưng cũng phải hiểu đầy đủ các quy tắc xuất xứ, ông nói.

Dương cho biết cơ hội sẽ đến đầu tiên từ những nỗ lực của các doanh nghiệp để thay đổi suy nghĩ và cải thiện khả năng cạnh tranh của họ, thêm cơ hội cho các doanh nghiệp tận dụng lợi thế của thỏa thuận thương mại vẫn còn lớn.

Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Chiến lược cạnh tranh và thương hiệu cho biết, vì CPTPP sẽ thúc đẩy cải cách cơ cấu, thực hiện thỏa thuận thương mại sẽ tuân theo các cam kết sau đó quan trọng hơn là vượt qua các cam kết về hiệu quả.

Nguyễn Thị Trang, Giám đốc WTO và Trung tâm hội nhập thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cho biết CPTPP đặt ra yêu cầu và tạo áp lực cho cải cách cơ cấu tại Việt Nam.

Cùng với Liên minh châu Âu – Hiệp định thương mại tự do Việt Nam, Việt Nam đã có những cơ hội kinh tế độc đáo, Trang nói và thêm rằng điều quan trọng là phải đẩy nhanh cải cách thể chế.

Ưu đãi thuế quan được cung cấp bởi các thỏa thuận thương mại sẽ cung cấp cơ hội để thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp cung ứng một phần, Trang nói.

Thương mại giữa các thành viên Việt Nam và CPTPP đạt 77,4 tỷ USD vào năm 2019, tăng 3,9% so với năm trước, thống kê của Bộ Công Thương cho thấy.

You may also like...