Thúc đẩy thương mại cần thiết cho hợp tác xã.

Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, nói chuyện với tờ báo Công Thương (Thương mại và Công nghiệp) về cách thức xúc tiến thương mại có thể đảm bảo các hợp tác xã tìm thấy thị trường cho các sản phẩm của họ

Những đóng góp của các hợp tác xã cho GDP quốc gia trong thời gian gần đây là gì?

Năm 2017, các hợp tác xã trên toàn quốc đóng góp hơn 4% vào GDP của đất nước. Các sản phẩm của hợp tác xã rất đa dạng, bao gồm thực phẩm và các sản phẩm thiết yếu khác cho xã hội nói chung. Do đó, họ đã đóng một vai trò đáng kể trong nền kinh tế vĩ mô của đất nước, bao gồm cả việc cân bằng các mặt hàng thiết yếu lưu thông trên thị trường.

Quan trọng hơn, các hợp tác xã đã đóng một vai trò đáng kể trong nỗ lực xây dựng các khu vực nông thôn mới trên toàn quốc.

Về Việt NamXuất khẩu, sản phẩm nông nghiệp và các mặt hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống là một trong những nguồn thu ngoại tệ lớn cho kho bạc ngân sách quốc gia.

Bạn sẽ vui lòng cho chúng tôi biết về những điểm mạnh và điểm yếu của ngành nông nghiệp năm 2017?

Một thành công lớn của ngành nông nghiệp năm ngoái là xúc tiến thương mại. Đó là một động lực cho nhiều hợp tác xã nông nghiệp phát triển. Tất nhiên, thành công được quy cho các yếu tố khác nhau, bao gồm cả sự hỗ trợ tích cực từ các doanh nghiệp. Họ đã giúp chúng tôi khá nhiều trong việc xúc tiến thương mại cả trong và ngoài nước, đặc biệt là tạo ra chuỗi giá trị cho nhiều hợp tác xã nông nghiệp và thiết lập mối quan hệ với các liên minh hợp tác xã nước ngoài để mở rộng thị trường. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, với sự hỗ trợ từ các nỗ lực tiếp thị công nghệ cao, năm 2017 là một năm thành công đối với nhiều hợp tác xã nông nghiệp Việt Nam về xuất khẩu của họ.

Về nguồn tài chính, hiện tại, ngành nông nghiệp có 34.000 tỷ đồng (1,5 tỷ USD) vốn điều lệ, với tổng tài sản trị giá 80.000 tỷ đồng (3,5 tỷ USD). Ngành này cũng có một hệ thống 48 quỹ hỗ trợ phát triển từ cấp chính quyền trung ương cho đến cấp cơ sở, với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng (88 triệu USD) để cho vay khoảng 1.000 dự án.

Ngoài những thành công nêu trên, các hợp tác xã đã phải đối mặt với nhiều thách thức trong hoạt động xuất khẩu của họ, đặc biệt là về nguồn nhân lực, công nghệ và chính sách để phát triển kinh tế hợp tác.

Thừa nhận điểm yếu hiện tại, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam có kế hoạch khởi xướng các kế hoạch giúp các hợp tác xã tăng năng suất; để giúp các hợp tác xã sản xuất các sản phẩm chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu thị trường, đặc biệt là các sản phẩm liên quan đến an toàn; và đưa Việt Nam trở thành nhà cung cấp nông sản chính trên thị trường quốc tế.

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cũng đã kiến ​​nghị Chính phủ áp dụng các chính sách khả thi về đất đai, tín dụng, thuế và xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông nghiệp.

Hợp tác xã Việt Nam có gì Liên minh thực hiện để giúp hợp tác xã tận dụng những lợi thế do Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà nước này đã tham gia?

Chúng tôi đã thường xuyên chạy các chương trình để cập nhật các hợp tác xã về các chính sách ưu đãi và tiềm năng phát triển mới theo FTA. Trong thời gian này, chúng tôi đã thường xuyên tổ chức các hội thảo đào tạo để thông báo cho các hợp tác xã về công nghệ mới và các lợi thế do FTA cung cấpS.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã phát triển một trang web – nơi để các hợp tác xã giới thiệu sản phẩm mới của họ tới các thị trường mới. Ngoài ra, trên trang web, chúng tôi cũng cung cấp các mối liên kết giữa các hợp tác xã với các doanh nghiệp có thể cho phép họ tìm kiếm thị trường mới, đặc biệt là những doanh nghiệp có tiêu chuẩn khắt khe để gia nhập.

You may also like...