Trung tâm dành cho trẻ em có năng lượng mặt trời.

Tỉnh Quảng Ngãi, trung tâm hợp tác với công ty SolarBK có trụ sở tại TP HCM để triển khai dự án điện mặt trời cho trung tâm dành cho trẻ em có địa hình ở Huyện Nghĩa.

Công ty nói với Việt Nam News rằng hệ thống năng lượng tái tạo sẽ cung cấp 40,8KWh (kilowatt mỗi giờ) cho trung tâm mỗi ngày và giúp tiết kiệm 50 triệu đồng (2.200 đô la Mỹ) tiêu thụ điện từ lưới điện quốc gia mỗi năm.

Trung tâm tổ chức 120 trẻ em khuyết tật khác nhau.

Hệ thống điện sạch, được xây dựng với 250 triệu đồng (11.000 đô la Mỹ) từ các chi nhánh của thành phố HCM của công ty điện lực quốc gia Việt Nam (EVN).

Đây là dự án từ thiện đầu tiên được hỗ trợ bởi EVN tại tỉnh miền Trung.

Thông thường, trung tâm sử dụng hơn 16.000KWh với chi phí 26 triệu đồng (1.100 USD) từ lưới điện quốc gia mỗi năm. Nó cho biết tiền tiết kiệm sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời sẽ được sử dụng để cung cấp dịch vụ, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe cho các phường trẻ của nó.

Vào tháng 8, công ty đã đưa vào vận hành một hệ thống năng lượng mặt trời trên đảo An Bình ngoài khơi đảo Lý Sơn, cách bờ biển tỉnh 30km, cung cấp điện miễn phí và sạch cho 400 người dân trên đảo.

SolarBK cho biết họ có kế hoạch xây dựng một hệ thống năng lượng mặt trời để vận hành trạm khử mặn nước biển được xây dựng năm 2012 trên đảo nhỏ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *