Việt Nam có kế hoạch phát triển ngành đường sắt.

Vũ Quang Khôi, Tổng giám đốc Cơ quan Đường sắt Việt Nam, nói về kế hoạch phát triển đường sắt trên cả nước.

Những thách thức pháp lý Cơ quan đường sắt Việt Nam đang gặp phải là gì về giải ngân ngân sách cho việc duy trì tuyến đường sắt Bắc-Nam?

Cuối năm ngoái, Cơ quan Đường sắt Việt Nam (VRA) đã được cấp 2,8 nghìn tỷ đồng (128 triệu USD) để quản lý và duy trì tuyến đường sắt Bắc-Nam. VRA đã phát triển các kịch bản khác nhau về cách sử dụng tiền tốt nhất.

Để giải ngân tiền, VRA đã phát triển hai kịch bản. Trong kịch bản đầu tiên, VRA sẽ ký hợp đồng với Tập đoàn Đường sắt Việt Nam (VNR) để quản lý và bảo trì cơ sở hạ tầng đường sắt quốc gia.

Trong kịch bản thứ hai, VRA sẽ ký hợp đồng bảo trì cơ sở hạ tầng đường sắt quốc gia thường xuyên với 20 công ty là thành viên của VNR và VRA cũng sẽ ký hợp đồng quản lý với VNR.

VRA và VNR đã gặp nhau nhiều lần nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng về bảo trì.

Sau nhiều cuộc họp, cả VRA và VNR đã đồng ý yêu cầu các cơ quan liên quan sửa đổi các thông tư được ký bởi Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải.

Bạn có nghĩ rằng kế hoạch sẽ cho phép giải ngân trong năm nay không?

Hai kế hoạch đã được giới thiệu.

Theo kế hoạch đầu tiên, Cơ quan Đường sắt Việt Nam sẽ sử dụng ngân sách Nhà nước được giao cho Bộ GTVT vào năm 2019 để thực hiện dự án. Theo kế hoạch khác, VNR sẽ thực hiện sứ mệnh quản lý và duy trì theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tuy nhiên, theo VNR, kế hoạch đầu tiên không phù hợp với Luật Ngân sách Nhà nước và Nghị định 31/2019 / ND-CP. Để thực hiện kế hoạch này, phải có sự cho phép của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Kế hoạch thứ hai tuân theo luật hiện hành, nhưng sẽ cần thời gian để thực hiện một số điều chỉnh nhất định, đặc biệt là các văn bản pháp lý trong lĩnh vực quản lý và bảo trì cơ sở hạ tầng đường sắt quốc gia để đưa chúng phù hợp với các văn bản pháp lý khác.

Chính sách phát triển đường sắt của Việt Nam là gì?

Chính phủ đã đặc biệt chú ý đến việc phát triển cơ sở hạ tầng quốc gia, bao gồm các tuyến đường sắt đô thị. Trong quá trình phát triển, Chính phủ cũng muốn ngành đường sắt đóng vai trò chủ chốt trong giao thông quốc gia đồng thời đóng góp cho an ninh quốc gia và bảo vệ môi trường.

Nhà nước Việt Nam đã khuyến khích, hỗ trợ và cung cấp các điều kiện để cho phép tất cả các tổ chức hoặc cá nhân hợp pháp trong và ngoài Việt Nam đầu tư vào phát triển hoặc kinh doanh trong lĩnh vực đường sắt.

Bộ Giao thông vận tải đã hoàn thành một khung pháp lý cho sự phát triển chiến lược của ngành đường sắt quốc gia.

You may also like...