Xuất khẩu giầy dép của Việt Nam bị giảm ở nhiều thị trường.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng giày dép của Việt Nam đã giảm mạnh.

Bộ cho biết tháng này ước tính đạt 1,305 tỷ USD, thấp hơn 17,29% so với tháng 8 năm ngoái. Tính chung 8 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu giày dép các loại đạt 10,8 tỷ USD, giảm 9,46% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Bộ, hai thị trường lớn nhất cho các sản phẩm giày dép trong nước là Mỹ và EU đã đặt ít đơn đặt hàng hơn.

Là thị trường hàng đầu, nhu cầu từ Mỹ đã giảm so với năm trước. Kim ngạch xuất khẩu giày dép các loại từ Việt Nam sang Hoa Kỳ trong tháng 7 đạt 496,14 triệu USD, tăng 13,41% so với tháng 7/2019 nhưng tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm này sang thị trường này đạt 3,43 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm, giảm 8,58% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 36,1% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm giày dép.

Là thị trường xuất khẩu giày dép lớn thứ hai, kim ngạch xuất khẩu sang EU đạt 303,25 triệu USD trong tháng 7 và 2,213 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm, giảm 32,54% so với cùng kỳ năm 2019.

Tại EU, hai thị trường có kim ngạch xuất khẩu trên 500 triệu USD là Bỉ và Đức cũng báo cáo sự sụt giảm. Kim ngạch xuất khẩu giày dép sang Bỉ đạt 553,87 triệu USD, giảm 17,25% trong khi xuất khẩu sang Đức đạt 505,35 triệu USD, giảm 10,36%.

Với giá trị xuất khẩu giày dép hơn 500 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu các sản phẩm giày dép nội địa của Nhật Bản giảm 2,05% xuống còn 551,74 triệu USD trong bảy tháng đầu năm.

Xuất khẩu sang Trung Quốc, thị trường xuất khẩu giày dép lớn thứ ba, ngày càng tăng. Tháng trước, nó đạt hơn 198,9 triệu USD, tăng 29,39% so với tháng 7 năm 2019, trong khi xuất khẩu đạt 1,14 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm, tăng 18,85% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, cũng trong EU, vẫn có một số thị trường tăng trưởng tốt như Thổ Nhĩ Kỳ với 36,07%, Ba Lan với 61,51% và Thụy Điển tăng 9,09%, Thụy Sĩ với 2,35% và Slovakia là 1,02%.

Cũng theo Cục này, xuất khẩu giày dép của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong tháng trước đạt 988,21 triệu USD, giảm 18,65% so với tháng 7 năm ngoái. Trong 7 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu giày dép của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 7,24 tỷ USD, chiếm gần 70% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước. So với 7 tháng đầu năm 2029, nó đã giảm 8,45%.

You may also like...